ସଂଗୀତ ସଂକଳନ

Downloads: 
 • File icon ହେ ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ ରାଜାଧୀରାଜନ
  Download View27.1 କେବି
 • File icon ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ
  Download View147.76 କେବି
 • File icon ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ
  Download View144.61 କେବି
 • File icon ଯୀଶୁ ରାଜା ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ
  Download View6.91 ଏମ୍ ବି
 • File icon ହେ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର
  Download View165.17 କେବି
 • File icon ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ମୋତେ ତୁମ ମୁଖେ
  Download View54.96 କେବି
 • File icon ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କୃଶରେ
  Download View154.95 କେବି
 • File icon ଝୁଲି ମୋ ପାଇଁ କୃଶରେ
  Download View154.95 କେବି
 • File icon ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ
  Download View145.25 କେବି
 • File icon ଜୟ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ, ଜୟ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ
  Download View21.88 କେବି
 • File icon ଆସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆସ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା
  Download View1.77 ଏମ୍ ବି

Primary Picture music sheet1 400x300.jpg