ସଂଗୀତ ସଂକଳନ

Downloads: 
  • File icon ହେ ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ ରାଜାଧୀରାଜନ
    Download View27.1 କେବି
  • File icon ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ
    Download View147.76 କେବି
  • File icon ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ
    Download View144.61 କେବି
  • File icon ଯୀଶୁ ରାଜା ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ
    Download View6.91 ଏମ୍ ବି
  • File icon ହେ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର
    Download View165.17 କେବି
  • File icon ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ମୋତେ ତୁମ ମୁଖେ
    Download View54.96 କେବି
  • File icon ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କୃଶରେ
    Download View154.95 କେବି
  • File icon ଝୁଲି ମୋ ପାଇଁ କୃଶରେ
    Download View154.95 କେବି
  • File icon ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ
    Download View145.25 କେବି
  • File icon ଜୟ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ, ଜୟ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ
    Download View21.88 କେବି
  • File icon ଆସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆସ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା
    Download View1.77 ଏମ୍ ବି

Primary Picture music sheet1 400x300.jpg