ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମତ

Downloads: 
  • File icon ଆଦିପୁସ୍ତକ ଆଦିପୁସ୍ତକ
    Download View997.98 କେବି
  • File icon ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ
    Download View922.31 କେବି

ସର୍ବ ସାଧାରଣ ପାଠକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ପରେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମତ ନିଆଯିବ ।